Statuten

De Tankonijnenfokkersclub is opgericht op 1 augustus 1920 te Utrecht en is aangesloten bij de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN ). Zie ook: www.kleindierliefhebbers.nl

De Tankonijnenfokkersclub is opgericht op 1 augustus 1920 te Utrecht en is aangesloten bij de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN ). Zie ook: www.kleindierliefhebbers.nl. De Tanclub heeft het fokken, verbeteren en in stand houden van het mooie kleurrijke Tan konijn als doelstelling. Wij willen dat bereiken door:

  1. Het bevorderen van samenwerking tussen de fokkers en hokbezoek.
  2. Het houden van bijeenkomsten bijv. workshops, fokkersdagen en het publiceren van artikelen in bijv. het Kleindier magazine en het Tanclubblad.
  3. Het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie, die op de fokkerij van het Tan konijn betrekking hebben.  
  4. Het ondersteunen van landelijke en districttentoonstellingen door het beschikbaar stellen van clubkeurmeesters en prijzen.
  5. Het houden van landelijke club- en districtshows.
  6. Het verrichten van studie en het geven van voorlichting om verbetering en ontwikkeling van het Tan konijn te bevorderen.    

 

De Tanclub kent dames en heren leden, jeugdleden (tot en met 16 jaar), combinaties, ereleden en leden van verdienste. Ook zijn er onder de leden zowel vrouwelijke als mannelijke (club)keurmeesters.